Posted in ข่าวสารพระเครื่อง

หนังสือมรดกหลวงพ่อกวย ปรับเพิ่มจำนวนหน้่ากว่า 40 หน้า เพิ่มข้อมูลรูปพระเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อกวย #กำหนดการจัดส่งภายในเดือนกรกฏาคม 2563 สำหรับผู้สั่งจองเท่านั้น# ติดต่อสอบ 0870924111

Continue Reading...
Posted in สาระน่ารู้

ข้อมูลหลวงพ่อกวย จากหนังสือของศิษย์ยุคเก่า

Continue Reading...
Posted in สาระน่ารู้

ข้อมูลหลวงพ่อกวย จากเอกสารยุคแรก

Continue Reading...
Posted in โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย

ลายมือหลวงพ่อกวย

ปัจจุบันนี้ มีคนสร้างมูลค…

Continue Reading...
Posted in โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย

พระปรกโพธิ์ 9 ใบ จากวัดโฆสิตาราม

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารพระเครื่อง

ภาพขยายแสดงรายละเอียดพระปรกโพธิ์ 9 ใบ หลวงพ่อกวย

Continue Reading...
Posted in โชว์วัตถุมงคลหลวงพ่อกวย

พระปรกโพธิ์ 9 ใบ หลวงพ่อกวย ที่มีลายมือจารกำกับ

Continue Reading...
Posted in สาระน่ารู้

ข้อควรคิดเพื่อสืบหาความจริง กลุ่มพระปรกโพธิ์เก้าใบ หลวงพ่อกวย 

ข้อควรคิด  เพื่อสืบหาความ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารพระเครื่อง

พระพิมพ์ปรกโพธิ์ 9 ใบเนื้อผง หลวงพ่อกวย

พระปรกโพธิ์เก้าใบ หลวงพ่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารพระเครื่อง

หลักการ 5 ข้อ ที่สามารถใช้พิจารณาพระปรกโพธิ์เก้าใบ หลวงพ่อกวย

   แม้พระเครื่องไม่ใช่เรื…

Continue Reading...