พระแหวกม่าน หลวงพ่อกวย

พระแหวกม่าน หลวงพ่อกวย พิมพ์สมาธิข้างเม็ดเนื้อผงน้ำมัน องค์นี้ อาจารย์ทรง รอดเล็กรับจากหลวงพ่อกวยช่วงที่ท่านบวชใหม่ๆได้ไม่กี่พรรษา (ท่านบวชอยู่ที่วัดบ้านแคช่วงปี 2507 – 2518)

Share: