เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกวย เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ (6)

 

เหรียญเนื้อฝาบาตรที่ปั๊มออกมาช่วงแรกๆเท่านั้น ที่ยังคงมีตำหนิหรือสัญลักษณ์จากแม่พิมพ์ที่ใช้ปั๊มเหรียญ

 

Share: