นามบัตร หลวงพ่อกวย

นามบัตรแบบต่างๆของหลวงพ่อกวย ตั้งแต่ยุคแรกสุดที่เป็นกระดาษสา มีรอยจารและลายเซ็นต์ของหลวงพ่อกวยกำกับไว้ ทำให้รู้ว่าเป็นของแท้หายากอีกแบบหนึ่ง

Share: