ท้าวเวสสุวรรณ ลพ.กวย

ท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่อกวย ท่านแกะจากหินมีดโกน สร้างก่อนปี2500

Share: