สมเด็จแดง หลวงพ่อกวย

พระสมเด็จแดง เป็นพระที่สั่งจากโรงงาน เพื่อออกให้บูชาในงานฝังลูกนิมิตปี2521 พุทธลักษณะเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระสมเด็จของพระครูลมูล

Share: