เหรียญแจกแม่ครัว หลวงพ่อกวย

เหรียญหลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม รุ่น3 พ.ศ. 2521 หรือที่เรียกกันว่า “เหรียญรุ่นฝังลูกนิมิต” ออกให้ทำบุญเนื่องในโอกาสผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิตในปี พ.ศ. 2521 พิมพ์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นเหรียญปั๊มเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างประมาณ 10,000 เหรียญ หลวงพ่อทำขึ้นเพื่อแจกให้แม่ครัวที่มาช่วยงานวัดส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งนำไปออกให้ทำบุญเหรียญละ 20 บาท เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟ เหรียญด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ มียันต์ “นะอุดปืน” อยู่สองข้าง ใต้องค์หลวงพ่อระบุ “หลวงพ่อกวย ชุตินฺโร วัดโฆสิตาราม” คนรุ่นเก่าๆจะเรียกว่าเหรียญตาโบ๋

Share: