ลายมือหลวงพ่อกวย

ปัจจุบันนี้ มีคนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพระหลวงพ่อกวย โดยการจารลงบนพระของท่าน มีทั้งพระแท้+จารปลอม และพระปลอม+จารปลอม ลายมือของท่านนั้นเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ยุติปัญหาเรื่องทันหรือไม่ได้อย่างดี ที่ผ่านมาหลายคนเชื่อเพียงเขาบอกว่าหรือ เขายึดถือกันมาว่า …ลองหาอะไรที่ตัวเราเองก็สามารถบอกตัวเองได้ว่า อย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่ ลายมือคนสามารถเรียนรู้และแยกแยะได้ง่ายที่สุด เป็นพยานหลักฐานแบบสากล ลองอ่านข้อมูลนี้อีกครั้งและคิดตามแบบคนมีสติปัญญา กระทู้พระเครื่องนี้ อยากให้คนเรียนรู้และแยกแยะได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้น มันจะเป็นการดีกว่าฟังเขาว่ามา ลองมาพิจารณาแล้วคิด -วิเคราะห์-แยกแยะด้วยตนเองให้ได้ระดับหนึ่ง แล้วจะมั่นใจในสิ่งที่มีอยู่

นามบัตร ลพ.กวยแบบที่เห็นด้านล่างนี้ เป็นนามบัตรของท่านที่สั่งทำขึ้นเป็นครั้งแรก โดยศิษย์ที่ไปสั่งทำคืออาจารย์เม่า แย้มทับ(หรือปู่เม่าจอมขมังเวทย์) และคุณหมอเฉลียว เดชมา พิมพ์ลงบนกระดาษสาอัดแข็งยุคเก่า เป็นนามบัตรที่ท่านแจกให้ศิษย์สักยุคแรก และนามบัตรที่เล่นหาสะสมเป็นรุ่นแรกราคาหลักแสนบาททุกวันนี้ เป็นนามบัตรที่พิมพ์บนกระดาษอัดเรียบแบบหนังไก่ เป็นแบบเดียวกับที่ค้นพบในห้องของท่านหลังจากท่านมรณภาพ ซึ่งผู้ค้นพบครั้งนั้นคือครูเฒ่าและคุณถวัลย์ ซึ่งผู้ไปจัดสั่งทำนามบัตรรุ่นแรกเพิ่มอีกครั้ง คือสารวัตรละออง

นามบัตรยุคแรกที่แจกศิษย์สักของท่านแทบทั้งสิ้นจะมีรอยจารกำกับ อาจมีมากน้อยไม่เท่ากัน ชิ้นที่ลงไว้นี้สามารถดูเป็นแนวทางได้อย่างดี หากพบเจอที่ใดก็ให้รู้ไว้ว่า แบบนี้เป็นของแท้ที่ทำขึ้นในยุคแรก ยังดีที่มีหลายคนรู้จักนามบัตรแบบนี้ เมื่อลายมือเป็นของท่านจริง นามบัตรก็ต้องเป็นของแท้และทันท่านจริง ข้อมูลเหล่านี้มาจากศิษย์ยุคเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่และรู้ข้อมูลในการสั่งทำนามบัตรเหล่านี้ บางเรื่องถูกหมกฝังมานาน แต่ทุกอย่างที่มีหลักฐานให้พิสูจน์ได้อย่างสากล ก็สมควรได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐาน คำพูดของใครคนใดคนหนึ่งไม่เป็นหลักฐานสากล ราคาซื้อขายไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นของแท้ แต่หลักฐานที่พิสูจน์ได้แน่ชัดตามหลักวิทยาศาสตร์คือตัวบ่งชี้ได้ดีที่สุด และคนฉลาดจะรู้ว่าจริงไหม

ลายมือแท้ๆของท่าน จะดูง่ายและมีเอกลักษณ์เฉพาะให้สังเกตุ น้ำหนักเส้น(รอยกดลงน้ำหนักอักษรที่เป็นธรรมชาติ) ลายเส้น (ความพริ้วไหวของเส้นสาย ตามจังหวะของการเขียนตัวอักษรเริ่มและสุดท้าย ที่เรียกว่า Strokes) การขึ้นลายเส้น (จุดเริ่มและจุดต่อลายเส้น เช่นหัวและท้ายตัวอักษร) โครงตัวอักษร (รูปร่างตัวอักษร) ความเกี่ยวเนื่องของตัวอักษร(การลากเส้นเชื่อมต่อกัน) ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว(individual) หรือเรียกว่าเป็นทักษะเฉพาะ ลายมือของคนๆเดียวกันจะมีลักษณะที่เรียกว่า Identifying Significant Characteristic และจะพัฒนาขึ้นมาตามวัยจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามช่วงระยะเวลาของบุคคลนั้น

แม้ลายมือเขียนของคนอาจเกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้ เนื่องจากคนเขียนไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือตราประทับ ที่จะให้เกิดขึ้นคงที่เท่ากันตลอดไปได้ การเขียนตัวอักษรผิดเพี้ยนอาจเกิดจากปัจจัยมากมาย เช่น ความเหนื่อยล้า การเจ็บป่วย หรือวัยที่มากขึ้น แต่ทักษะของแต่ละคนจะยังคงเอกลักษณ์ให้ตรวจสอบได้ นอกจากดีเอ็นเอหรือโครโมโชมแล้ว การตรวจพิสูจน์ที่ยอมรับเป็นสากลในลำดับถัดมาคือลายมือ ดังจะเห็นในภาพเขียนราคานับพันล้านบาทต่อภาพ เช่นภาพวาดของ ปิกัสโซ่ , วินเซ็นต์ แวนโก๊ะ , พอล โกแกง ล้วนพิสูจน์กันที่ลายมือกำกับใต้ภาพทั้งสิ้น เป็นการตรวจสอบและยอมรับกันในสากล เพียงแต่คนไทยยังไม่นำมาใช้ให้เกิดผลรอบด้านและไม่กล้าจะยอมรับความจริง

แม้หากเป็นพระที่กดสร้างเสริมมาจากแม่พิมพ์ชิ้นเดิม ก็ยังจะแยกได้บ้างว่าแท้และทันยุคของท่านจริงไหม ตรายางปลอมง่าย แต่ลายมือปลอมยาก ยิ่งหากใครรู้ว่าการจารกำกับลงบนพระของท่านนั้นมีความพิเศษอย่างไร ก็ยิ่งจะเห็นคุณค่าและความพิเศษที่หาได้ยาก ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาในเส้นทางที่ชอบครับ

 

Share:

Author: admin