เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกวย เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ (3)

ลักษณะและรูปแบบของเหรียญลองพิมพ์ ลพ.กวย

เหรียญลองพิมพ์ ทำขึ้นเพื่อตรวจสอบแม่พิมพ์ในขั้นตอนต่างๆก่อนปั๊มเหรียญจริง ดังนั้นจึงพบว่า แต่ละเหรียญจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป อาจมากบ้าง-น้อยบ้างแล้วแต่การแก้ไขแม่พิมพ์ในแต่ละขั้นตอน หลังจากแก้ไขแม่พิมพ์แล้ว ช่างจะปั๊มเหรียญจากแผ่นตะกั่วเพื่อตรวจส่วนที่แก้ไขว่าเป็นไปอย่างที่ต้องการหรือไม่ หากยังไม่ลงตัวก็จะตกแต่งต่อไปและทำซ้ำๆกันไปจนกว่าจะพอใจก่อนจะปั๊มเหรียญจริง    ดังนั้นจะไม่มีเหรียญลองพิมพ์ที่เหมือนกันในรายละเอียดทุกเหรียญโดยเด็ดขาด  แต่จะมีโครงสร้างเดียวกันเพราะปั๊มจากแม่พิมพ์ชิ้นเดียวกัน

เหรียญรุ่นแรก ลพ.กวย มีการแก้ไขแม่พิมพ์หลายครั้ง ลองพิจารณาดูใบหน้าของท่าน (นำภาพมาจากเวปวัดและหนังสือมาตรฐาน)

เหรียญรุ่นแรก เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ของ ลพ.กวย ที่พบเจอ มีรูปแบบดังนี้

1. แบบปั๊มหน้าเดียว หลังเรียบ เพื่อตรวจดูแม่พิมพ์ในแต่ละขั้นตอนของการแก้ไข

2. แบบปั๊มหน้าเดียว หลังวงเดือน (วงของรอยกระแทกเกิดจากรอยมีดกลึง ที่ปาดแต่งแท่งเหล็กที่จะปั๊มด้านหลัง ให้มีขนาดพอดีกับเหรียญ)

3. เหรียญลองพิมพ์แบบปั๊มซ้ำสองหน้า เพื่อตรวจสอบแม่พิมพ์ทั้งหน้า-หลัง

4. เหรียญลองพิมพ์สองหน้า ที่แก้ไขแม่พิมพ์ในแต่ละครั้งได้ลงตัวแล้ว

 

และที่สำคัญ…เหรียญลองพิมพ์ต้องเป็นเหรียญปั๊มจากแม่พิมพ์เท่านั้น ตัวหนังสือต้องเป็นแท่งคมชัด ผิวตึงเรียบจากการปั๊มกระแทก

 

 

Share: