ยอดพระเครื่อง ของ ลพ.อภิชิโต

พระสมเด็จโภคทรัพย์ ของอาจารย์ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ รวมไว้ทุกสภาพพระ ที่เคยอยู่กับศิษย์ก้นกุฏิของท่าน

Share: