พระคะแนน ปี29 ลพ.อภิชิโต

พระผงรุ่นสุดท้ายปี2529 ของท่านอาจารย์ชสญณรงค์ ศิริสมบัติ โดยพระที่ลงภาพไว้ทั้งหมดนี้ สามารถดูเป็นแนวทางการสะสมหรือเพื่อหามาบูชาได้อย่างดี ทุกองค์เป็นพระแท้ดูง่ายทั้งแบบพิมพ์ เนื้อหา ธรรมชาติของผิว บางองค์เป็นพระที่กดสร้างนำฤกษ์โดยตัวท่าน อ.ชาญณรงค์เอง

Share: