ลูกสะกด หลวงพ่อกวย จารมือรอบด้าน

ลูกสะกดโลหะ ลงตัวเฑาะว์ไว้ 7 ตำแหน่งรอบด้าน พร้อมจารอักขระกำกับ เป็นมหาอุด มหากัน มหาระงับ กันคุณไสยต่างๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 cm

Share: