สมเด็จแดง ลพ.อภิชิโต

พระดีมากอีกรุ่นหนึ่งของ ท่านอาจารย์ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ

Share: