รูปเหมือนปั๊ม ลพ.กวย รุ่นแรก

รูปเหมือนรุ่นแรก เนื้อทองผสมของหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

Share: